Privacyverklaring

Door middel van deze privacyverklaring verstrekt Demar-lux informatie over de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt binnen Demar-lux en de aan haar gelieerde entiteiten.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Demar-lux verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: administratie@demarlux.be.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw privacy.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

  • Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst. Demar-lux verwerkt de gegevens voor de dienstverlening, bijvoorbeeld voor de communicatie, de beantwoording van vragen, het uitbrengen van offertes, het verwerken van bestellingen in de webshop van Demar-lux, de levering van producten en diensten en de facturatie. Ook kan Demar-lux de gegevens verwerken voor de uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole.
  • Uitvoering van een wettelijke verplichting. Dema-lux verwerkt de gegevens om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
  • Gerechtvaardigd belang. Dit kan bijvoorbeeld zijn het verbeteren van de dienstverlening, informeren over de producten en diensten van Demar-lux, marketing en verkoop en om onze website, webshop en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.
  • Toestemming van de betrokkene, bijvoorbeeld bij het inschrijven voor de nieuwsbrief

Cookies

Demar-lux gebruikt (technische) functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Demar-lux gebruikt deze cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is alleen nodig voor tracking cookies waarmee Demar-lux uw surfgedrag kan monitoren. Voor het gebruik van overige (technisch-functionele en analytische) cookies is uw toestemming niet vereist. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Een overzicht van de cookies vindt u in onze cookieverklaring.

Google Analytics

Demar-lux gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse aangeboden door Google Inc. (“Google”). In dit opzicht zal onze website geanalyseerd worden om, bijvoorbeeld, het aantal bezoekers van de site te tellen en te bekijken welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor kunnen we onze website en onze dienstverlening verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om de technische analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. We sloten met hen een overeenkomst af voor het verwerken van gegevens en hebben de optie voor “gegevens delen” met hen voor hun eigen doeleinden uitgeschakeld. Gegevens die worden opgeslagen zijn onder andere uw IP-adres (waarvan de laatste byte wordt verwijderd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de oorsprong van het bezoek, het type van gebruikte hardware en software, interactie met de bezoeker en uw zoekgeschiedenis. De verkregen gegevens zullen worden overgedragen aan Google en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat een niveau van gegevensbescherming aanbiedt dat niet gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie. Dit betekent dat we geen andere diensten van Google gebruiken in combinatie met cookies van Google Analytics.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Demar-lux bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en houdt zich in dit kader ook aan de wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens kunnen binnen Demar-lux en haar entiteiten worden uitgewisseld en gecombineerd. Demar-lux verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Demar-lux blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens

Demar-lux neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via administratie@demarlux.be

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij daartoe toestemming is verleend door ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admnistratie@demarlux.be dan verwijderen wij deze informatie.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Demar-lux. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Demar-lux neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Wijzigingen van het privacybeleid

Demar-lux past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. Demar-lux raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Demar-lux er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Demar-lux en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt ook een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@demarlux.be, gepaard gaande met kopie van uw identiteitskaart. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Demar-lux wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL.

Mijn Demarlux

Wij verwerken ook persoonsgegevens in de webshop van Demar-lux Na aanmelding en inloggen op de webportals van Demar-lux.

Om gebruik te maken van de Demar-lux-klantenservice (chatservice) dient een aanmeldingsprocedure te worden doorlopen, waarbij gevraagd wordt een aantal noodzakelijke gegevens in te vullen, zoals voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze aanmeldingsgegevens worden gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen. De inhoud van de e-mails en/of chatsessies met onze klantenservice kan gebruikt worden in het kader van trainings-, coachings-, kwaliteits- en/of beoordelingsdoeleinden. Dit alles op grond van het gerechtvaardigd belang van Demar-lux om tot een optimale dienstverlening te komen.

Onderdeel van de diensten van Demar-lux aan klanten zijn de mailings die Demar-lux regelmatig verstuurt. Indien de klant e-mails van Demar-lux ontvangt, registreert Demar-lux de interacties van de klant, met als gerechtvaardigd doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor de klant relevant is. Indien men nieuwsbrieven wenst te ontvangen, dan kan hiertoe het e-mailadres via de websites worden achtergelaten. Afmelden van de mailings kan door in de laatst ontvangen e-mail op de desbetreffende link te klikken.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Demar-lux wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: